Programska potpora za učenje s proširenom stvarnosti

Programska potpora za proširenu stvarnost se sastoji od dva modula za matematiku: AR.Math i AR.Geometry te AR.Curios koji obuhvaća gradivo Prirode i društva. AR.Math učenike uči osnovnim računskim operacijama, zbrajanju, oduzimanju, množenju i dijeljenju, dok AR.Curious traži učenike da prepoznaju objekt u prostoru koji je odgovor na postavljeno pitanje. Ovim modulima zajednički je način odgovaranja na pitanja. Svaki odgovor ima kôd koji je potrebno skenirati kako bi se odgovorilo. Ako je odgovor točan prikazuje se zelena kvačica iznad kôda, a ako je odgovor netočan prikazuje se crveni križić. No postoji i razlika. AR.Math učenike zadržava na mjestu jer se mogući odgovori nalaze na papirićima s brojevima koje je svaki učenik dobio na početku sata. Suprotno, kod AR.Curious odgovori se nalaze na igračkama i sličnim objektima te su razmješteni po učionici, a da bi se odgovorilo na pitanje potrebno je pronaći odgovor, doći do njega i skenirati kod. AR.Geometry pomaže u svladavanju geometrijskih tijela i likova te, jednako kao AR.Math, učenike zadržava u klupi. 

Učenje suradnjom na tabletima kroz uloge

U okviru vježbi za trojke, učenici su rješavali zadatke zadane riječima. Na početku svake vježbe članovima grupe dodijeljena je jedna od tri uloge. Od prvog učenika se očekuje da na temelju teksta postavi zadatak i upiše odgovarajući matematički izraz, od drugog da izračuna i upiše rješenje, a od trećeg da izvrši provjeru i označi upisano rješenje kao točno ili pogrešno. Nakon što treći učenik preda svoje rješenje, svim članovima grupe se prikazuje povratna informacija. Niti u ovom slučaju se ne otkriva tko je pogriješio kako bi se sve učenike potaklo na razmišljanje o rješenju koje su ponudili prije nego što započnu raspravu sa suradnicima.

 

Učenje matematike igrifikacijom narativima

„Zbrajalicu“ se može koristiti i za igrifikaciju narativima. Učenicima je ispričana priča o „zlom računalnom virusu koje je zarazio naš server i proširio se na sve tablete“. Virusa se nikako ne uspijevamo riješiti i čini se da je jedini način da ga svaki učenik pobijedi na svom tabletu, i to tako da riješi više zadataka od njega. A da bismo u potpunosti otjerali virus sa servera, svi učenici zajedno moraju riješiti više zadataka od njega.

[in]Form Author

Alat za dizajniranje digitalnih lekcija, [in]Form Author, je web aplikacija koja omogućava kreiranje i uređivanje interaktivnih multimedijalnih nastavnih lekcija. Kroz [in]Form Author nastavnici i autori nastavnih lekcija mogu kreirati jednostavne interaktivne lekcije nalik na prezentacije, interaktivne upitnike i igre, koji se mogu pokretati kroz [in]Form edukativnu platformu ili u bilo kojem modernom web pregledniku.

Aplikacija PoCo za učenje o sigurnosti na internetu

Aplikacija PoCo (http://nihao.fer.hr/PoCo) uključuje interaktivne računalne igre vezane uz nekoliko kategorija opasnosti: zaštita autorskog prava (eng. copyright), zlostavljanje putem Interneta (eng. cyberbullying), ovisnost o tehnologiji (eng. technology addiction), etičko ponašanje na Internetu (eng. netiquette), opasnosti društvene interakcije (eng. socialization) te neprimjerenog sadržaja (eng. inappropriate content). Grafičko korisničko sučelje aplikacije zamišljeno je kao imitacija stvarnih virtualnih okruženja na internetu – društvena mreža, forum, chat i e-pošta.

[in]Form

[in]Form aplikacija je razvijena kako bi se učenicima omogućilo učenje unutar i izvan učionica kroz suradnju u različitim kontekstima učenja.