Prva dvodnevna radionica na projektu SCOLLAm

1.4.2017.

21. i 22. ožujka 2017. održana je prva radionica na projektu SCOLLAm. 21. ožujka 2017. aktivnosti projekta predstavljene su na Državnom županijskom vijeću nastavnika osnovnih škola organiziranom u OŠ Trnjanska (oko 140 polaznika), dok je 22. ožujka 2017. napredak na projektnu predstavljen nastavničkom kolektivu cijele škole OŠ Trnjanska (oko 25 polaznika). Tijekom radionice nastavnici su anketirani o rezultatima projekta te se diskutiralo o mogućnostima poboljšanja.