U okviru okruglog stola "Što s tabletima u nastavi", održanog na Carnetovoj korisničkoj konferenciji - CUC, diskutiralo se o uporabi tablet-računala u školama. Uz tehnologiju i do sada ostvarene načine primjene, naglasak je bio na uporabi tablet-računala u inovativnim pedagogijama poput učenja kroz suradnju, neformalnog učenja i sl. Moderatori okruglog stola su bili Mia Čarapina i Ivica Botički.